Ffatri sbectol Wenzhou Eugenia

cynnyrch o ansawdd uchel, gwasanaeth proffesiynol, sef y cyflenwr craidd mewn diwydiant laser!

Cartref > Newyddion > Cynnwys
effaith
- Apr 22, 2017 -

Gall pelydrau UV niweidio'r gornbilen a'r retina, gall sbectol haul o ansawdd uchel yn gyfan gwbl gael gwared ar y pelydriad uwchfioled.

Pan fydd y llygaid yn cael gormod o olau, bydd yn naturiol yn crebachu y iris. Unwaith y bydd y iris crebachu i'r wladwriaeth terfyn, yna mae angen i bobl llygad croes. Os bydd y golau yn dal yn rhy lawer, megis eira yn adlewyrchu allan o'r haul, yn niweidio'r retina. Gall sbectol haul o ansawdd uchel hidlo hyd at 97% o'r golau llygad i osgoi niwed.

Mae rhai arwynebau, megis y dŵr, yn gallu adlewyrchu llawer o oleuni, a gall y smotiau llachar sy'n deillio tarfu ar y llinell o'r golwg neu guddio'r gwrthrych. Gall sbectol haul o ansawdd uchel yn defnyddio technoleg polar i ddileu yn llwyr llacharedd o'r fath, byddwn yn cyflwyno technoleg polar yn nes ymlaen.

Bydd rhai o amlder y golau pylu'r llinell o'r golwg, a gall amleddau eraill o olau yn gwella'r cyferbyniad. Dewiswch y lliw cywir ar gyfer y sbectol haul, gan roi effaith well mewn amgylchedd penodol.

Os na fydd y sbectol haul yn eich amddiffyn yn UV, bydd yn eich dangos mwy i olau uwchfioled. sbectol haul Cheap hidlo rhan o'r golau, gan achosi eich iris i agor i dderbyn mwy o olau. Bydd hyn hefyd yn caniatáu mwy o UV i fynd i mewn, gan gynyddu'r difrod a achosir gan belydrau uwchfioled ar y retina.

Felly, mae yna wir wahaniaeth rhwng y gwahanol sbectol haul. Ar gyfer y defnydd penodol o'r amgylchedd, dewiswch y bydd y bo'n briodol, sbectol haul o ansawdd uchel yn rhoi i chi y diogelwch mwyaf.

Yn unol â darpariaethau safonau rhyngwladol, sbectol haul yn dosbarthu fel categori cyflenwadau amddiffyn y llygaid personol. Prif swyddogaeth o sbectol haul yw atal y llacharedd yr haul. Fodd bynnag, mae'r safon a sbectol haul rhyngwladol hisrannu'n "drych ffasiwn" a "defnydd cyffredinol gyda drych." Mae'r "drych ffasiwn" gofynion ansawdd safonol yn gymharol isel. Oherwydd bod "drych ffasiwn" yw prif uchafbwynt y arddull, gwisgwr yn canolbwyntio ar addurno, yn hytrach nag amddiffyn. Safonol ar gyfer y "defnydd cyffredinol y drych â'r gofynion ansawdd yn fwy llym, gan gynnwys gwrth-uwchfioled, yn ogystal â diopter a prism o'r dangosyddion.